top of page

אודות מיל״ה

 

מיל"ה הנה עמותה ללא מטרות רווח הרשומה ברשם העמותות.

העמותה נוסדה בשנת 1999 בידי דורון שנקר וצוות נוסף של אנשים מחויבים.
שנה לאחר מכן, אושרה מיל"ה כעמותה רשומה מס' 58-035-084/1 .

בעמותה חברים מיטב מנצחי ויוצרי ישראל ומונה אלפי חברים, שמספרם עולה משנה לשנה.
 

לעמותה קיים קוד אתי המסדיר את מערכת הנורמות והערכים של חברי העמותה בתחומי פעילות העמותה.

לעמותה קיים תקנון, שאושר ע"י אספת מליאה ב 30/12/11.

בשנת 2015 הוקם צוות שיווקי להגדרת העתיד, היעוד והחזון של מיל"ה והאסטרטגיה השיווקית שלה,

שכלל את:  יאיר קלינגר, רפי זליג, אבנר בן ארי, ד"ר דן גנג, בתיה מורבצ'ק, רון גנג ואבי שיינמן.

העמותה פרוסה בעשרה מחוזות בארץ. משרדי העמותה ממוקמים במרכז לאומנויות הבמה, רח' כפר הדר 33, הוד השרון.

חשבון הבנק של העמותה:
בנק 11 דיסקונט סניף 145 (וייצמן 19, גבעתיים)
מס' חשבון 101-46573

Board of Directors  
The committee consists of representatives of conductors, representatives of singers  And public representatives

ועדת ביקורת

צוות ניהול מיל"ה

bottom of page