top of page

אודות מיל״ה

 

מיל"ה הנה עמותה ללא מטרות רווח הרשומה ברשם העמותות.

העמותה נוסדה בשנת 1999 בידי דורון שנקר וצוות נוסף של אנשים מחויבים.
שנה לאחר מכן, אושרה מיל"ה כעמותה רשומה מס' 58-035-084/1 .

בעמותה חברים מיטב מנצחי ויוצרי ישראל ומונה אלפי חברים, שמספרם עולה משנה לשנה.
 

לעמותה קיים קוד אתי המסדיר את מערכת הנורמות והערכים של חברי העמותה בתחומי פעילות העמותה.

תקנון העמותה אושר ע"י אסיפת המליאה ב-25/7/2023 ועל ידי עו"ד העמותה ב-24/8/2023..

בשנת 2015 הוקם צוות שיווקי להגדרת העתיד, היעוד והחזון של מיל"ה והאסטרטגיה השיווקית שלה,

שכלל את:  יאיר קלינגר, רפי זליג, אבנר בן ארי, ד"ר דן גנג, בתיה מורבצ'ק, רון גנג ואבי שיינמן.

העמותה פרוסה בעשרה מחוזות בארץ. משרדי העמותה ממוקמים במרכז לאומנויות הבמה, רח' כפר הדר 33, הוד השרון.

חשבון הבנק של העמותה:
בנק 11 דיסקונט סניף 145 (וייצמן 19, גבעתיים)
מס' חשבון 101-46573

Board of Directors  
The committee consists of representatives of conductors, representatives of singers  And public representatives

ועדת ביקורת

צוות ניהול מיל"ה

הצהרת נגישות:

עמותת מיל"ה מחויבת להבטיח נגישות מיטבית לכל המבקרים באתר ולכל המשתמשים בו, בהתאם לתקנות הנגישות לאתרי אינטרנט ולתקנות הנגישות לתוכן באתר אינטרנט, עבור אנשים עם מוגבלויות, כפי שנקבעו בחוק הנגישות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח-2018.

הכוונה לנגישות היא לתת גישה שווה, שלא תלויה במוגבלות, לכל תוכן הנמצא באתר ולשירותים הקשורים לעמותה. נתונים מדויקים ופרטיים יוצגו בפרק הנגישות שבאתר הזה, אשר יהיה זמין לכל המבקרים והמשתמשים.

על מנת להבטיח נגישות מיטבית, התקננו כללים ופרקטיקות שמטרתם לענות על דרישות הנגישות בקנה מידה מקצועי. כל תוכן יועבר דרך תהליך וידוא למען וידוא עמידתו בדרישות הנגישות המקצועיות.

המטרה שלנו היא להבטיח שהאתר שלנו יהיה זמין לכל אדם, כולל אנשים עם מוגבלויות, ולספק להם חווית משתמש מיטבית.

bottom of page