top of page

The following events

שרים בסטודיו אנט 19.7

יום שישי, 19 ביולי 2024

יום שישי, 19 ביולי 2024

עד

ההרשמה סגורה

להרשמה

כיתות אמן עם ז'ואה אמיר

יום שלישי, 10 בספטמבר 2024

יום רביעי, 11 בספטמבר 2024

עד

לרישום ותשלום

פרויקט מקהלות מיל"ה בברלין

יום שני, 4 בנובמבר 2024

יום שבת, 9 בנובמבר 2024

עד

ההרשמה סגורה

ברלין, גרמניה

להרשמה

שרים ביבנה 2024

יום שני, 23 בדצמבר 2024

יום שני, 23 בדצמבר 2024

עד

טרם נפתח לרישום

להרשמה

סובב ים המלח 2025

יום חמישי, 16 בינואר 2025

יום שבת, 18 בינואר 2025

עד

לרישום ותשלום

לאונרדו קלאב, ים המלח, ישראל

bottom of page