The following events

קולות וצלילים עם יוסי קירש

יום שני, 24 באוקטובר 2022

יום שני, 24 באוקטובר 2022

עד

ההרשמה סגורה

המשכן למוזיקה ואומנויות רעננה

להרשמה

מקהלה לקהילה - חיפה

יום רביעי, 26 באוקטובר 2022

יום רביעי, 26 באוקטובר 2022

עד

ההרשמה סגורה

בית קסלר, חיפה

מקהלה לקהילה - ירושלים

יום חמישי, 27 באוקטובר 2022

יום חמישי, 27 באוקטובר 2022

עד

ההרשמה סגורה

משען ירושלים

להרשמה

סולם מיל"ה - תחרות הרכבי מיל"ה הכוללת תעודות

יום שני, 14 בנובמבר 2022

יום שלישי, 15 בנובמבר 2022

עד

טרם נפתח לרישום

יפורסם בהמשך

להרשמה

מקהלה לקהילה - הוד השרון

יום שישי, 25 בנובמבר 2022

יום שישי, 25 בנובמבר 2022

עד

ההרשמה סגורה

המרכז לאמנויות הבמה, הוד השרון

להרשמה

מקהלה לקהילה - בני דרור

יום ראשון, 4 בדצמבר 2022

יום ראשון, 4 בדצמבר 2022

עד

ההרשמה סגורה

פרוטיאה בכפר, מושב בני דרור

להרשמה

מקהלה לקהילה - כפר סבא

יום שני, 12 בדצמבר 2022

יום שני, 12 בדצמבר 2022

עד

ההרשמה בעיצומה

מרכז יום לקשיש, כפר סבא

להרשמה

חנוכה בפורמט חדש ומיוחד

יום שני, 19 בדצמבר 2022

יום חמישי, 22 בדצמבר 2022

עד

ההרשמה בעיצומה

טירת הכרמל

מקהלה לקהילה - באר שבע

יום שלישי, 27 בדצמבר 2022

יום שלישי, 27 בדצמבר 2022

עד

ההרשמה בעיצומה

משען באר שבע

להרשמה

מקהלה לקהילה - גבעתיים

יום חמישי, 29 בדצמבר 2022

יום חמישי, 29 בדצמבר 2022

עד

ההרשמה סגורה

משען גבעתיים

להרשמה

סובב ים המלח 2023

יום חמישי, 12 בינואר 2023

יום שבת, 14 בינואר 2023

עד

ההרשמה בעיצומה

דיוויד ריזורט, ים המלח

להרשמה