top of page

The following events

מקהלה לקהילה - גבעתיים 25.1.23

יום רביעי, 25 בינואר 2023

יום רביעי, 25 בינואר 2023

עד

ההרשמה סגורה

משען גבעתיים

להרשמה

מקהלה לקהילה - גבעתיים 4.2.23

יום שישי, 3 בפברואר 2023

יום שישי, 3 בפברואר 2023

עד

ההרשמה סגורה

משען גבעתיים

להרשמה

מקהלה לקהילה - הרצליה 5.2.23

יום שבת, 4 בפברואר 2023

יום שבת, 4 בפברואר 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית יוליאנה, הרצליה

להרשמה

מקהלה לקהילה - הרצליה 6.2.23

יום שני, 6 בפברואר 2023

יום שני, 6 בפברואר 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית יוליאנה, הרצליה

להרשמה

מקהלה לקהילה - ירושלים 7.2.23

יום שלישי, 7 בפברואר 2023

יום שלישי, 7 בפברואר 2023

עד

יש מקום להרכב אחד

משען ירושלים

להרשמה

מקהלה לקהילה - הוד השרון 9.2.23

יום רביעי, 8 בפברואר 2023

יום רביעי, 8 בפברואר 2023

עד

ההרשמה סגורה

המרכז לאמנויות הבמה, הוד השרון

להרשמה

מקהלה לקהילה - רמת אפעל 14.2.23

יום שלישי, 14 בפברואר 2023

יום שלישי, 14 בפברואר 2023

עד

ההרשמה סגורה

משען רמת אפעל

להרשמה

מקהלה לקהילה - משען חולון 16.2.23

יום חמישי, 16 בפברואר 2023

יום חמישי, 16 בפברואר 2023

עד

ההרשמה סגורה

משען חולון

להרשמה

כנס וסיור באחוזת דוברובין

יום שישי, 24 בפברואר 2023

יום חמישי, 23 בפברואר 2023

עד

לרישום ותשלום

אחוזת דוברובין

מקהלה לקהילה - בני דרור 26.2.23

יום ראשון, 26 בפברואר 2023

יום ראשון, 26 בפברואר 2023

עד

ההרשמה סגורה

פרוטיאה בכפר, בני דרור

להרשמה

מקהלה לקהילה - ק. מוצקין 26.2.23

יום ראשון, 26 בפברואר 2023

יום ראשון, 26 בפברואר 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית אילדן, ק. מוצקין

להרשמה

מקהלה לקהילה - הוד השרון 2.3.23

יום חמישי, 2 במרץ 2023

יום חמישי, 2 במרץ 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית עמיחי, הוד השרון

להרשמה

שבת שירה בעין גדי 2023

יום שישי, 3 במרץ 2023

יום שישי, 3 במרץ 2023

עד

לרישום ותשלום

עין גדי

מקהלה לקהילה - הוד השרון 12.3.23

יום ראשון, 12 במרץ 2023

יום ראשון, 12 במרץ 2023

עד

ההרשמה סגורה

עד 120, הוד השרון

להרשמה

מקהלה לקהילה - הרצליה 5.2.23

יום שני, 20 במרץ 2023

יום שני, 20 במרץ 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית יוליאנה, הרצליה

להרשמה

מקהלה לקהילה - תל אביב 22.3.23

יום רביעי, 22 במרץ 2023

יום רביעי, 22 במרץ 2023

עד

יש מקום להרכב אחד

מועדון אזרחים ותיקים, ת"א

להרשמה

מקהלה לקהילה - תל אביב 29.3.23

יום רביעי, 29 במרץ 2023

יום רביעי, 29 במרץ 2023

עד

יש מקום להרכב אחד

מועדון אזרחים ותיקים, ת"א

להרשמה

ערב שירי לוחמים בבית ליד

יום חמישי, 20 באפריל 2023

יום חמישי, 20 באפריל 2023

עד

ההרשמה סגורה

אנדרטת בית ליד

להרשמה

מקהלה לקהילה - הוד השרון 4.5.23

יום רביעי, 3 במאי 2023

יום רביעי, 3 במאי 2023

עד

ההרשמה סגורה

המרכז לאמנויות הבמה, הוד השרון

להרשמה

מקהלה לקהילה - גדרה 9.5.23

יום שלישי, 9 במאי 2023

יום שלישי, 9 במאי 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית בכפר, גדרה

להרשמה

יום ירושלים בבית ליד

יום חמישי, 18 במאי 2023

יום חמישי, 18 במאי 2023

עד

לרישום ותשלום

אנדרטת בית ליד

מקהלה לקהילה - ק. מוצקין 5.6.23

יום שני, 5 ביוני 2023

יום שני, 5 ביוני 2023

עד

יש מקום לשני הרכבים

בית אילדן, ק. מוצקין

להרשמה

מקהלה לקהילה - הרצליה 5.6.23

יום שני, 5 ביוני 2023

יום שני, 5 ביוני 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית יוליאנה, הרצליה

להרשמה

מקהלה לקהילה - נורדיה 14.6.23

יום רביעי, 14 ביוני 2023

יום רביעי, 14 ביוני 2023

עד

ההרשמה סגורה

מגדלי הים התיכון, נורדיה

להרשמה

מופע הרכבי מיל"ה בבית ליד

יום שבת, 17 ביוני 2023

יום שבת, 17 ביוני 2023

עד

לרישום ותשלום

אנדרטת בית ליד

bottom of page