top of page

The following events

הרכבי מיל"ה מארחים

יום שני, 8 בינואר 2024

יום שני, 8 בינואר 2024

עד

ההרשמה סגורה

כנסיית בית החסד, חיפה

להרשמה

קסם על ים כנרת

יום שישי, 2 בפברואר 2024

יום שישי, 2 בפברואר 2024

עד

ההרשמה סגורה

דומוס גלילאה

סובב ים המלח 2024

יום חמישי, 15 בפברואר 2024

יום שבת, 17 בפברואר 2024

עד

לרישום ותשלום

לאונרדו קלאב, ים המלח, ישראל

bottom of page