שרים לחיים באנדרטת בית ליד

יום רביעי, 15 ביולי 2020

Until

אנדרטה לכ"ב חללי הפיגוע בצומת השרון

שרים לחיים באנדרטת בית ליד