top of page

שרים בכנסיית בית החסד

דף אירוע

יום שלישי, 21 במאי 2024

יום שלישי, 21 במאי 2024

Until

כנסיית בית החסד, חיפה

שרים בכנסיית בית החסד

17:00 - התכנסות וכיבוד חלק א'

17:30 - מופע ראשון

19:00 - התכנסות וכיבוד חלק ב'

19:30 - מופע שני

5 הרכבי מיל"ה בכל מופע, 4 שירים לכל הרכב


70 ש"ח לחברי מיל"ה ואורחיהם

משתתפים:

bottom of page