top of page

קולות וצלילים עם יוסי קירש

דף אירוע

יום שלישי, 13 בדצמבר 2022

יום שלישי, 13 בדצמבר 2022

Until

המשכן למוזיקה ואומנויות רעננה

קולות וצלילים עם יוסי קירש
אירוע עבר

ראו עלון מצורףמשתתפים:

bottom of page