top of page

סולם מיל"ה 2020

דף אירוע

יום ראשון, 16 בפברואר 2020

יום שלישי, 18 בפברואר 2020

Until

משכן פיס עירוני למוסיקה ואמנויות, רעננה

סולם מיל"ה 2020
אירוע עבר

לאחר מספר שנים של הפסקה, השקנו השנה מחדש את תחרות סולם מיל"ה.

התחרות התקיימה השנה בשיתוף האינטרקולטור, אשר המליצו על שלושת שופטי מקהלות בינלאומיים לתחרות, והם:

  • דר' מריה אמה מליגופולו מיוון

  • אהרון חרל"פ מישראל

  • יוהאן רוז מהולנד, מנהלה האמנותי של האינטרקולטור.

29 הרכבים הופיעו בפני השופטים וקהל אוהד של זמרים ומנצחים. ההשקעה הרבה הייתה נכרת בכל ההרכבים, אשר הופיעו בצורה מקצועית ומרשימה לכל הדעות.

ארבעה הרכבים זכו בשלושת המקומות הראשונים.


את המקום הראשון חולקים שני הרכבים:

מקום שני:

מקום שלישי:

עוד שלושה הרכבים זכו במדליית זהב:

כפי שפרסמנו, כל הרכב מ-7 ההרכבים שזכו בזהב יכול לגשת היישר למקצה הגמר במשך 5 שנים הבאות בכל תחרות בעולם שמקיים ארגון האינטרקולטור.

כל שאר ההרכבים זכו במדליית כסף, כאשר השופטים מקפידים לחזור ולהדגיש את רמתם הגבוהה ואיכותם של כל ההרכבים אשר השתתפו בתחרות.

בין שני המקצים הופיעו סינגלטון חיפה ונווה שיר פתח-תקוה, הרכבים אשר זכו במדליות זהב בתחרויות של האינטרקולטור בריגה, לטביה ובגוטנבורג, שבדיה, וכן ווקאלוסיטי - פרויקט האקפלה של מיל"ה.

סיכום הניקוד לו זכה כל הרכב נשלח במייל למנצחים. תעודות השתתפות ינתנו לכל הרכב.

משתתפים:

bottom of page