top of page

מקהלה לקהילה - בית אילדן קריית מוצקין 15.04.24

דף אירוע

יום שני, 15 באפריל 2024

יום שני, 15 באפריל 2024

Until

מקהלה לקהילה - בית אילדן קריית מוצקין 15.04.24
יש מקום להרכב אחד

משתתפים: תפוח בדבש, אשכול כרמיאל

משתתפים:

bottom of page